سوابق آموزشی

تخصص آموزشي در دوره­هاي 

 • دوره­ها و واحدهاي درسي دانشگاهي شامل:

 زبان تخصصي معدن و زمين شناسي, و به صورت تخصصي رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي– زمين شناسي و چينه شناسي ايران – فتوژئولوژی و کارتو گرافی(قرائت عکس های هوایی)- زمین شناسی نفت – محیط زیست - کانسارهاي رسوبي ( تبخيري –  کربناته ) و دروس مرتبط با آن.

 • دوره­ها و واحدهاي نظام مهندسي معدن شامل:

 واحدهاي مرتبط با اکتشاف, پيجويي, آلودگي هاي زيست محيطي  ( به جز هوا ) -  دوره نرم افزارها - زبان تخصصي معدن و زمين شناسي-  دوره مجموعه قوانين معدني از اکتشاف تا بهره برداري و مسئولين فني معادن.


سوابق  آموزشي غیر دانشگاهی (صنایع معدنی)

 • مدرس دوره اقتصاد معدنی از طرف موسسه آموزشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 1397 سنندج یاسوج- کهگیلویه و بویراحمد
 • مدرس دوره اقتصاد معدنی از طرف موسسه آموزشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 1397 سنندج کردستان
 • مدرس دوره دستور العمل جورک در اکتشاف ذخایر معدنی- سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران– تیر 1396
 • مدرس دوره مجموعه قوانين معادن در اداره کل صنايع و معادن استان مازندران- ساري از طرف موسسه آموزشي و پژوهشي وزارت صنايع و معادن - مرداد 1386
 • مدرس دوره آموزشي مديريت معادن با نگاهي به قوانين منابع طبيعي-قانون کار- محيط زيست- و مديريتي و معادن- اداره کل صنايع و معادن استان تهران از طرف موسسه آموزشي و پژوهشي وزارت صنايع و معادن در سال 1386
 • مدرس دوره مجموعه قوانين معادن در اداره کل صنايع و معادن استان مازندران- ساري از طرف موسسه آموزشي و پژوهشي وزارت صنايع و معادن - مرداد 1386
 • تدريس در دوره مجموعه قوانين از اکتشاف تا بهره برداري ( قانون و آيين نامه اجرايي قانون معادن ) از طرف موسسه آموزشي و پژوهشي وزارت صنايع و معادن در استان کرمان - مرداد 1386
 • مدرس در دوره موسسه آموزشي و پژوهشي وزارت صنايع و معادن در شرکت ذغال سنگ البرز مرکزی تحت عنوان آموزش اينترنت در معادن در سال 1386
 • مدرس دوره مجموعه قوانين از اکتشاف تا بهره برداري ( قانون و آيين نامه اجرايي قانون معادن ) از طرف موسسه آموزشي و پژوهشي وزارت صنايع و معادن در استان هرمزگان - پاييز 1386
 • مدرس دوره موسسه آموزشي پژوهشي وزارت صنايع و معادن در واحد وظايف حقوقي مسئولين فني در معادن - اداره کل صنايع و معادن استان خراسان شمالي- « بجنورد» 1385
 • مدرس دوره مجموعه قوانين معدن از اکتشاف تا بهره برداري در اداره کل صنايع و معادن استان چهار محال و بختياري (شهرکرد) از طرف موسسه آموزشي و پژوهشي وزارت صنايع و معادن در سال 1385
 • مدرس دوره مجموعه قوانين معدن در اداره کل صنايع و معادن استان گيلان «رشت» از طرف موسسه آموزشي و پژوهشي وزارت صنايع و معادن در سال 1385
 • مدرس دوره موسسه آموزشي پژوهشي وزارت صنايع و معادن در واحد وظايف حقوقي مسئولين فني در معادن - اداره کل صنايع و معادن استان خراسان رضوي- « مشهد» 1385
 • مدرس دوره وظايف حقوقي مسئولين فني در معادن - اداره کل صنايع و معادن استان زنجان از طرف موسسه آموزشي و پژوهشي وزارت صنايع و معادن در سال 1385
 • مدرس دوره موسسه آموزشي پژوهشي وزارت صنايع و معادن در واحد وظايف حقوقي مسئولين فني در معادن - اداره کل صنايع و معادن استان چهار محال و بختياري (شهرکرد) 1385
 • تدريس در دوره آموزش , کاربرد و رسم نقشه هاي توپوگرافي- تراز در سازمان صنايع و معادن استان هاي خوزستان و زنجان1384-80 ساعت- مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
 • مدرس دوره بازخواني نقشه هاي زمين شناسي و توپو‌گرافي در سازمان صنايع و معادن استان خوزستان (اهواز)- مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران- سال 1384
 • مدرس دوره معرفي و کاربرد نرم افزارهاي معدني ( اکتشافي - استخراجي- زمين شناسي ) در سازمان صنايع و معادن استان زنجان- مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - در سال 1384
 • تدريس در اداره کل صنايع و معادن استان آذربايجان شرقي (تبريز) تحت عنوان اکتشاف و پيجويي کانسار با استفاده از عناصر ردياب و کمياب در سال 1384- خانه صنایع نو اندیش
 • تدريس در دوره موسسه آموزشي و پژوهشي وزارت صنايع و معادن از طرف مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران در اداره کل صنايع و معادن استان زنجان تحت عنوان آموزش اينترنت در معادن در سال 1384
 • تدريس در دوره نحوه نظارت بر حفاريهاي اکتشافي در استانهاي ايلام و خوزستان (اهواز) از طرف مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران و شرکت کاوش همایش در سال هاي 83 و 84
 • تدريس در دوره مجموعه قوانين از اکتشاف تا بهره برداري (قانون معادن و آيين نامه اجرايي قانون معادن ) 80 ساعت - در استانهاي ايلام و خوزستان در سال هاي 83 و 84- شرکت کاوش همایش و مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
 • تدريس در دوره موسسه آموزشي و پژوهشي وزارت صنايع و معادن در اداره کل صنايع و معادن استان ايلام تحت عنوان- کاوش همایش- نمونه برداري معدني  در سال 1383
 • تدريس در دوره هاي پتانسيل لرزه خيزي در البرز غربي و آذربايجان- قرائت‌نقشه هاي‌ زمين شناسي- آموزش نرم افزارهاي معدني - آلودگي هاي آب و خاک- ژئو شيمي اکتشافي در شرکت صنايع نو انديش از سال 1383
 • مدرس دوره ژئوشيمي اکتشافي در سازمان صنايع و معادن استان ايلام کاوش همایش- 1382
 • مدرس دوره موسسه آموزشي پژوهشي وزارت صنايع و معادن در واحد معدنکاري زيست محيطي - کاوش همایش - اداره کل صنايع و معادن استان ايلام در سال 1383
 • تدريس در موسسات نيمه دولتي و دولتي (مرکز تحقيقات صنعتي ايران – خانه صنايع نو انديش و شرکت آموزشي کاوش همايش ) از سال 1382


سوابق آموزشی دانشگاهی

 • دانشگاه آزاد اسلامی- نیمسال دوم 99-1400- مقطع دکتری تخصصی- مدیریت استراتژیک پروژه
 • دانشگاه آزاد اسلامی- نیمسال دوم 98-99 – کارشناسی ارشد- مبانی مدیریت پروژه
 • دانشگاه آزاد اسلامی- نیمسال اول 98-99 – مقطع دکتری تخصصی- علم مواد- مدیریت استراتژیک پروژه
 • دانشگاه آزاد اسلامی- نیمسال دوم 97-98 – کارشناسی ارشد- نظریه های مکانیابی- مبانی مدیریت پروژه
 • دانشگاه آزاد اسلامی- نیمسال اول 97-98 – کارشناسی ارشد- نظریه های مکانیابی- مبانی مدیریت پروژه
 • دانشگاه آزاد اسلامی- نیمسال دوم 96-97 – کارشناسی ارشد- نظریه های مکانیابی- مبانی مدیریت پروژه
 • دانشگاه آزاد اسلامی- نیمسال اول 96-97 – دکتری تخصصی- مدیریت استراتژیک پروژه
 • دانشگاه آزاد اسلامی- نیمسال اول 96-97 – کارشناسی ارشد- نظریه های مکانیابی- مبانی مدیریت پروژه- روش های برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • دانشگاه آزاد اسلامی- نیمسال دوم 96/95- کارشناسی ارشد- نظریه های مکانیابی- مبانی مدیریت پروژه
 • دانشگاه آزاد اسلامی- نیمسال اول 96/95- کارشناسی ارشد- نظریه های مکانیابی- مبانی مدیریت پروژه
 • دانشگاه آزاد اسلامی- نیمسال دوم 95/94- کارشناسی ارشد- نظریه های مکانیابی- مبانی مدیریت پروژه
 • دانشگاه آزاد اسلامی- نیمسال دوم 94/93- کارشناسی ارشد- روش تحقیق مهندسی عمران مدیریت ساخت
 • دانشگاه آزاد اسلامی- نیمسال اول 94/93- کارشناسی ارشد- روش تحقیق مدیریت ساخت
 • دانشگاه آزاد اسلامی- نیمسال اول 94/93- کارشناسی ارشد -روش تحقیق در معماری
 • دانشگاه آزاد اسلامی- نیمسال دوم 92/93- متون علمی زمین شناسی- پترولوژی- زمین شناسی ساختمانی- بیوتکنولوژی
 • دانشگاه آزاد اسلامی- نیمسال اول 92/93- زمین شناسی ذغال سنگها- عملیات صحرایی- آبهای زیر زمینی- متون علمی- محیطهای رسوبی- کاربرد عکسهای هوایی- زمین شناسی دریایی- مکانیک خاک- زمین شناسی ذغال سنگ
 • دانشگاه آزاد اسلامی- نیمسال دوم 91/92- عملیات صحرایی- زمین شناسی ایران- عملیات زمین شناسی ایران- زمین شناسی دریایی- ژئومورفولوژی- محیط رسوبی
 • دانشگاه آزاد اسلامی- نیمسال اول 91/92 - زمین شناسی ایران- عملیات زمین شناسی ایران- چینه شناسی- زمین شناسی نفت- کاربرد عکسهای هوایی- عملیات صحرایی
 • دانشگاه آزاد اسلامی- نیمسال دوم 90/91- عملیات صحرایی- زمین شناسی ایران- ژئومورفولوژی- دریایی- کاربرد عکسهای هوایی
 • دانشگاه آزاد اسلامی- نیمسال اول 90/91- عملیات صحرایی- زمین شناسی ایران- عملیات زمین شناسی ایران- زمین شناسی دریایی
 • دانشگاه آزاد اسلامی- نیمسال دوم 89/90- عملیات صحرایی- سنگ شناسی رسوبی- ژئومورفولوژی
 • دانشگاه آزاد اسلامی- نیمسال اول89/90- زمین شناسی ایران- عملیات زمین شناسی ایران- چینه شناسی- زمین شناسی نفت- کاربرد عکسهای هوایی- عملیات صحرایی
 • دانشگاه ازاد اسلامی- نیمسال دوم 88/89- عملیات صحرایی
 • دانشگاه آزاد اسلامی- نیمسال اول 88/89- رشته زمین شناسی: زمین شناسی ایران- عملیات زمین شناسی ایران- زمین شناسی زیست محیطی - رسوب شناسی- چینه شناسی
 • دانشگاه آزاد اسلامی-نیمسال دوم 87/88- رشته زمین شناسی: زمین شناسی نفت- زمین شناسی محیط زیست- سنگ شناسی رسوبی- زمین شناسی تاریخی
 • دانشگاه آزاد اسلامی– نیمسال اول87/88– رشته زمین شناسی: چینه شناسی- فتوژئولوژی- رسوب شناسی
 • دانشگاه آزاد اسلامی– نیمسال دوم87/86 – رشته محیط زیست: آشنایی با عکس های هوایی
 • دانشگاه آزاد اسلامی– نیمسال اول87/86 – رشته زمین شناسی: زمین شناسی دریایی- محیط رسوبی- سنگ شناسی رسوبی- زمین شناسی تاریخی
 • دانشگاه آزاد اسلامی– نیمسال دوم 86/85– رشته محیط زیست : آشنایی با عکس های هوایی
 • دانشگاه آزاد اسلامی– نیمسال دوم 86/85– رشته زمین شناسی :  رسوب شناسی- زمین شناسی زیست محیطی زمین شناسی نفت
 • دانشگاه آزاد اسلامی – نیمسال اول 86/85 – رشته زمین شناسی: فتوژئولوژی -  ژئو مورفولوژی
افزودن ماژول جدید
0%