اختراعات
ساخت پایه و استاندارد سازی کوره دوار تولید مستقیم اسید فسفریک تولید اسید فسفریک از خاکتولید اسید فسفریک به روش همی هیدراتتولید اسید فسفریک به روش الکتریکیتولید نیترو فسفات به روش سولفونیتریتتولید نیترو فسفات با استفاده از اسید فسفریکتولید اسید فسفریک به روش همی هیدرات دودکش کاهنده آلاینده های سمی در صنعت مس دودکش کاهنده ذرات سمی و خطرناکسیستم کاهش آلاینده های سمی و سنگینکاهش میزان ذرات و پالایش عناصر مزاحم و معلق استخراج ذرات و ترکیبات روی معلق موجود در استخرها
ساخت پایه و استاندارد سازی کوره دوار
ساخت پایه و استاندارد سازی کوره دوار

 ساخت پایه و استاندارد سازی کوره دوار Rotary kiln در ساخت کارخانه اسیدفسفریک با گرید صنعتی- اداره ثبت اختراع قوه قضاییه - به شماره ثبت- 85209-13/12/1393  ثبت حقیقی 

مشاهده بیشتر
تولید مستقیم اسید فسفریک
تولید مستقیم اسید فسفریک

 فرآیند تولید مستقیم اسید فسفریک به روش آیرما از خاک کم عیار فسفات- اداره ثبت اختراع قوه قضاییه - به شماره ثبت- 70134-15/6/1393  ثبت حقوقی

تولید اسید فسفریک از خاک
تولید اسید فسفریک از خاک

فرآیند تولید اسید فسفریک از خاک کم عیار به روش تلفیقی IHP-KPA  (روش آیرما) تکمیل اختراع شماره 83750- اداره ثبت اختراع قوه قضاییه - به شماره ثبت- 84850-2/6/1393  ثبت حقوقی

تولید اسید فسفریک به روش همی هیدرات
تولید اسید فسفریک به روش همی هیدرات

فرآیند تولید اسید فسفریک به روش همی هیدرات مضاعف- اداره ثبت اختراع قوه قضاییه - به شماره ثبت- 68525-9/11/1389  ثبت حقیقی

مشاهده بیشتر
تولید اسید فسفریک به روش الکتریکی
تولید اسید فسفریک به روش الکتریکی

فرآیند تولید اسید فسفریک به روش الکتریکی- اداره ثبت اختراع قوه قضاییه - به شماره ثبت- 68529-9/11/1389  ثبت حقیقی

مشاهده بیشتر
تولید نیترو فسفات به روش سولفونیتریت
تولید نیترو فسفات به روش سولفونیتریت

فرآیند تولید نیترو فسفات به روش سولفونیتریت - اداره ثبت اختراع قوه قضاییه - به شماره ثبت- 68526-9/11/1389  ثبت حقیقی

مشاهده بیشتر
تولید نیترو فسفات با استفاده از اسید فسفریک
تولید نیترو فسفات با استفاده از اسید فسفریک

فرآیند تولید نیترو فسفات با استفاده از اسید فسفریک- اداره ثبت اختراع قوه قضاییه - به شماره ثبت- 68535-9/11/1389  ثبت حقیقی

تولید اسید فسفریک به روش همی هیدرات
تولید اسید فسفریک به روش همی هیدرات

فرآیند تولید اسید فسفریک به روش همی هیدرات دی هیدرات- اداره ثبت اختراع قوه قضاییه - به شماره ثبت- 68530-9/11/1389  ثبت حقیقی

مشاهده بیشتر
دودکش کاهنده آلاینده های سمی در صنعت مس
دودکش کاهنده آلاینده های سمی در صنعت مس

دودکش کاهنده آلاینده های سمی در صنعت مس به کمک زیست پالایه ها و بخارآب- اداره ثبت اختراع قوه قضاییه- به شماره ثبت- 65228-29/3/1389  ثبت حقیقی

دودکش کاهنده ذرات سمی و خطرناک
دودکش کاهنده ذرات سمی و خطرناک

دودکش کاهنده ذرات سمی و خطرناک توسط سیستم بخار آب و نانو فیلترها در صنایع سرب و روی- اداره ثبت اختراع قوه قضاییه- به شماره ثبت62475-28/9/1388- ثبت حقیقی

سیستم کاهش آلاینده های سمی و سنگین
سیستم کاهش آلاینده های سمی و سنگین

سیستم کاهش آلاینده های سمی و سنگین ایجاد شده توسط فرآیند تولید شمش و کنستانتره سرب و روی در خاک با استفاده از بیوفیلترها- اداره ثبت اختراع قوه قضاییه- به شماره ثبت  61085- 30/6/1388- ثبت حقیقی

مشاهده بیشتر
کاهش میزان ذرات و پالایش عناصر مزاحم و معلق
کاهش میزان ذرات و پالایش عناصر مزاحم و معلق

کاهش میزان ذرات و پالایش عناصر مزاحم و معلق در پساب کارخانه های کنستانتره سازی روی توسط بیو فیلترها- اداره ثبت اختراع قوه قضاییه- به شماره ثبت 60605- 28/5/1388- ثبت حقیقی

استخراج ذرات و ترکیبات روی معلق موجود در استخرها
استخراج ذرات و ترکیبات روی معلق موجود در استخرها

استخراج ذرات و ترکیبات روی معلق موجود در استخرهای تصفیه و ترسیب کارخانه های تهیه کنستانتره روی با استفاده از تله های رسوبی- اداره ثبت اختراع قوه قضاییه- به شماره ثبت 60543- 26/5/1388- ثبت حقیقی

استخراج ذرات و ترکیبات روی معلق موجود در استخرهای تصفیه
استخراج ذرات و ترکیبات روی معلق موجود در استخرهای تصفیه

 استخراج ذرات و ترکیبات روی معلق موجود در استخرهای تصفیه و ترسیب کارخانه های تهیه کنستانتره روی با استفاده از تله های رسوبی- اداره ثبت اختراع قوه قضاییه- به شماره ثبت 60543- 26/5/1388- ثبت حقیقی

استخراج ذرات و ترکیبات روی معلق موجود در استخرهای تصفیه
استخراج ذرات و ترکیبات روی معلق موجود در استخرهای تصفیه

 استخراج ذرات و ترکیبات روی معلق موجود در استخرهای تصفیه و ترسیب کارخانه های تهیه کنستانتره روی با استفاده از تله های رسوبی- اداره ثبت اختراع قوه قضاییه- به شماره ثبت 60543- 26/5/1388- ثبت حقیقی

سایر اختراعات

  • تولید کنستانتره روی از ماده معدنی اکسیده از طریق فلوتاسیون روی از خاکهای کم عیار با عیار کمتر از 14- اداره ثبت اختراع قوه قضاییه- به شماره ثبت52388-13/6/1387- ثبت حقوقی
  • پرعيارسازي خاك فسفات رسوبي كم عيار با فلوتاسيون مستقيم و سولفيداسيون- اداره ثبت اختراع قوه قضاییه- به شماره ثبت 85523- 2/2/1394- ثبت حقوقی
  • توليد كنسانتره فسفات با بازيابي صنعتي به روش تلفيقي كلسيناسيون و ميز لرزان - اداره ثبت اختراع قوه قضاییه- به شماره ثبت 50244- 3/10/1393- ثبت حقوقی
  • تغليظ خاك فسفات كم عيار به روش فيزيكوشيميايي تا عيار 32 درصد- اداره ثبت اختراع قوه قضاییه- به شماره ثبت 82914- 24/6/1392- ثبت حقوقی
  • توليد بيشوفيت از ماده معدني كائنيت- اداره ثبت اختراع قوه قضاییه- به شماره ثبت- 62736-15/10/1388 ثبت حقوقی
  • توليد سولفات پتاسيم از كانسنگ پتاس حاوي نمك طعام شوئنيت كايينيت و سيلويت- اداره ثبت اختراع قوه قضاییه- به شماره ثبت 62476-28/9/1388- ثبت حقوقی
  • كاهش دما و سرعت گازهاي خروجي از كوره ذوب از حدود 1200c به كمتر از 100c بدون نياز به سيستم هاي پاششي آب و بدون نياز به سيالات خنك كننده- اداره ثبت اختراع قوه قضاییه- به شماره ثبت 59597-27/3/1388- ثبت حقوقی
  • توليد بوليون سرب از كنسانتره اكسيدي سرب بدون نياز به گاز اكسيژن- اداره ثبت اختراع قوه قضاییه- به شماره ثبت 59595- 17/3/1388- ثبت حقوقی


گالری تصاویر اختراعات

افزودن ماژول جدید
0%